Makovce
Domov Gor

 

MAKOVCE SO ONEMELE

Pod novim lovskim senikom seje zvrstila dolga vrsta koscev. Osle so zapele in kose so pod razkoračenimi in zibajočimi se kosci zarezale v rosno travo. Sem z vrha se je zaslišala pesem. Korak za korakom se je po zelenem pobočju bližala skupina pojočih lovcev: "Zeleni gozd je lovčev raj... ". Zvoki so zdrseli čez cvetočo senožet, metulji so vzdrhteli, se dotaknili košatih smrek in plavali čez bukovje v tisočero zelenilo. Zeleni gozd je lovčev raj... .

Miha(11938 bytes)