Divjad v lovišču
Domov

 

V lovišču, ki obsega 6.067 ha lovnih površin je najbolj značilna in daleč najpomembnejša lovna divjad srnjad, katere številčnost omejujemo na okrog 400 do 450 glav in praktično poseljuje vse lovišče.

Naslednja najpomembnejša lovna divjad je gams, ki se v glavnem zadržuje na Makovcih, Krniškem mahu in pod Blegošem. Njihov stalež se počasi in vztrajno veča in je trenutno preko 40 glav. Gams se je pojavil v našem lovišču šele po drugi svetovni vojni in ocenjujemo, da smo k njegovi številčnosti pomembno prispevali tudi lovci.

Lovišče je bogato tudi z lisicami, kunami zlaticami in belicami, racami mlakaricami, jazbeci in drugimi živalmi, tudi pticami, ki so zaščitene, kar je tudi prav.

Tako je stalež velikega petelina stabilen. Ta se zadržuje predvsem na obširnem Žirovskem vrhu, tudi v Tavčarjevi Zali. Tudi gozdni jereb je stalni prebivalec v našem lovišču.

Zadnja leta se redno pojavlja tudi divji prašič.

Vedno pogosteje, zaenkrat prehodno oziroma začasno, je naš gost tudi rjavi medved, predvsem v območju Žirovskega vrha.

Žal pa je zadnja leta močno upadel stalež poljskega zajca, fazanov praktično ni, kakor tudi ne poljske jerebice. Lovci ocenjujemo, da je razlog predvsem v odnosu človeka do bivalnih pogojev teh živalskih vrst.