Make your own free website on Tripod.com

Makovce
Domov Gor

 

MAKOVCE SO ONEMELE

Pod novim lovskim senikom seje zvrstila dolga vrsta koscev. Osle so zapele in kose so pod razkoračenimi in zibajočimi se kosci zarezale v rosno travo. Sem z vrha se je zaslišala pesem. Korak za korakom se je po zelenem pobočju bližala skupina pojočih lovcev: "Zeleni gozd je lovčev raj... ". Zvoki so zdrseli čez cvetočo senožet, metulji so vzdrhteli, se dotaknili košatih smrek in plavali čez bukovje v tisočero zelenilo. Zeleni gozd je lovčev raj... .

Miha(11938 bytes)